yellow

MEDELA

כל מוצרי MEDELA מיובאים לארץ על ידי בפקס בע"מ.

מוצרי MEDELA מתאימים לנשים לקראת לידה ולאחר לידה. מוצרי הנקה והזנת תינוקות ומוצרים משלימים לטיפול במיניקה.

כנסו לאתר MEDELA ISRAEL בכתובת  https://medela-il.co.il/

 

 

 

 

 

הסכם פשרה מדלה