blue

טכנולוגיות מתקדמות בשיקום

מערכת Armeo לשיקום גפה עליונה תוצרת חברת Hocoma שוויץ

מטופלים רבים לאחר פגיעה במערכת העצבים סובלים מבעיות מוטוריות קשות. טיפול המבוסס על חזרה לתפקוד פונקציונלי וביצוע מטלות יום יומיות עם חזרות רבות על אותה מטלה או תנועה יכול לסייע רבות.

מערכת ה Armeo הינה מערכת המורכבת משלושה מכשירים נפרדים המשתלבים כל אחד בשלב אחר של השיקום.

Armeo Power- מערכת המשלבת תמיכה מלאה לגפה עליונה באופן אקטיבי.

Armeo Spring- מערכת המשלבת תמיכה מסייעת לגפה עליונה.

Armeo Boom- מערכת המשלבת תמיכה מינימלית לגפה עליונה.

 

מערכת Lokomat לשיקום הליכה תוצרת חברת Hocoma שוויץ

   

מטופלים רבים לאחר פגיעה במערכת העצבים סובלים מבעיות מוטוריות קשות. טיפול המבוסס על חזרה לתפקוד פונקציונלי וביצוע מטלות יום יומיות עם חזרות רבות על אותה מטלה או תנועה יכול לסייע רבות.

 ערכת ה Lokomatהינה מערכת המורכבת ממערכת רובוטית המתחברת לרגלי המטופל כאשר המטופל מחובר למערכת נשיאת משקל ועל גבי מסלול ריצה מבצעת "הולכה" של המטופל. כל זאת תוך ניטור מתמיד של פרמטרים שונים ואפשרות להתאמה מיטבית של דפוס ההליכה לכל מטופל ומטופל.