blue

גליידסקופ | Glidescope | וידאו לרינגוסקופ

 

בפקס מייבאת את מכשיר הגליידסקופ של חברת Verathon. Verathon מעצבת, מייצרת ומשווקת מכשור רפואי וציוד רפואי מתקדם המשפר באופן מיידי ומוחלט את איכות הטיפול הרפואי ואת שיעורי ההצלחה של הטיפול. הווידאו לרינגוסקופ הינו מוצר ייחודי המספק תצפית ברורה, בזמן אמת, על נתיב האוויר ועל מיקום הצנרת. הגליידסקופ מאפשר אינטובציה מהירה כבר מהניסיון הראשון ומתאים לכל מטופל, מפגים ועד מבוגרים, מרזים ועד בעלי משקל גבוה באופן חריג. הגליידסקופ עובד בכל מצב. מכשיר הגליידסקופ  שהושק בשנת 2001 מאייש את יחידות הטיפול הנמרץ, מחלקות הרפואה הדחופה וההחייאה ברחבי הארץ. ההדרכה על המכשיר פשוטה מאוד והשימוש בו מציל חיים ומשפר סיכויי החלמה של כל המטופלים.