blue

מכשיר אינהלציה לטיפול נמרץבפקס יבואנית בלעדית של מוצרי Aerogen, חברה בת 15 שנה המובילה בעולם כולו בתחום מכשור האינהלציה בתרסיס. החברה מומחית בתכנון, ייצור ושיווק מערכות אינהלציה מתקדמות. AEROGEN פיתחה טכנולוגיית מעבר תרופה בתרסיס – OnQ, שהיא פטנט עולמי רשום המשולב בכל מכשירי האינהלציה של החברה. טכנולוגיה זו מאפשרת העברת חומר תרופתי לריאות מבלי לפגוע באיכות החומר.
מכשיר האינהלציה PRO הוא ספינת הדגל של AEROGEN בשל התאמתו הייחודית למתן אינהלציה לחולים מונשמים. מכשיר זה פותח באופן ייעודי למתן אינהלציה למונשמים והוא אחד הפיתוחים המשמעותיים ביותר בתחום מתן תרסיס רפואי לחולה מונשם.
יעילותו גבוהה משמעותית במתן אינהלציה לחולים מונשמים בזכות מעבר חומר באופן מיטבי ומקסימלי מהמכשיר אל הריאות תוך התגברות על המגבלות שהיו בכל המכשירים הקודמים לאינהלציה במונשמים.
החומר התרופתי עובר אל הריאות באופן מקסימלי, תוך שימור מלא של איכות החומר והטמפרטורה שלו. מכשיר האינהלציה PRO לחולים מונשמים עובד בשילוב מלא עם המנשם ומשלים את הטיפול הרפואי הדרוש למטופל.