turquoise

צנרות לפרסטלטיקה

אחד הגורמים לקבלת דיוק, עקיבות וסטריליות מירביים במשאבה פרסטלטית הוא הצנרת.
Watson marlow, חברת הפרסטלטיקה המובילה בעולם, מספקת צנרות באיכות גבוהה ובאספקה מהירה. הצנרות מצטיינות בהתאמה מושלמת למשאבות החברה לשם קבלת ניצול מקסימלי. 
הצנרות עשויות מעשרה חומרים שונים ובחמישים גדלים שונים, מ 0.13 מ"מ ועד 40 מ"מ.