turquoise

פתרונות OEM

פיתוח מערכות מבוססות פריסטלטיקה מחייבת את המפתחים לאמינות גבוהה של המשאבה הפרסטלטית המותקנת במוצר, פשטות הפעלה ואפשרות לקבלת משוב מיידי ותמיכה במידת הצורך.

נסיונה הרב של חברת WATSON MARLOW, בעזרת חברת הבת ALITEA בשוודיה ומחלקת הפיתוח באתר חברת האם באנגליה, מאפשרים למפתחים לקבל את הפתרון הטוב ביותר מבית חברת הפריסטלטיקה המובילה בעולם. 
כל המוצרים קומפקטיים ונוחים לשימוש, אמינים ומדויקים, עם יכולת פיקוד של המשתמש.