turquoise

מערכות מילוי

 חברת FLEXICON פועלת למעלה מ-26 שנים בתחום מערכות המילוי האספטיות. המערכות מבוססות על משאבה פרסטלטית בעלת מבנה ייחודי ומאפשרת זרימה אחידה ודיוק מילוי של 0.5% ומטה.

מערכות המילוי של FLEXICON פונות למגוון קהלים, החל מחברות קטנות הדורשות מילוי ידני בנפחים קטנים ועד לחברות המבצעות מילוי של אלפי יחידות.
כמו כן קיימת אפשרות להוסיף מרכיבים נוספים, כגון מערכת סגירה/פיקוק, וכך להתאים את נפחי המילוי לקצב גדילת החברה.