turquoise

TRIMA


TRIMA

 

מערכת הטרימה הינה מערכת אוטומטית לאיסוף מרכיבי דם. על ידי צנטריפוגה המערכת מפרידה דם מלא למרכיבים הבאים: טסיות, פלסמה וכדוריות דם אדומות. לאחר ההפרדה נאספים המרכיבים השונים לשקיות.

בחירת מרכיבי הדם שייאספו על ידי המכונה והכמות שלהם יקבעו על ידי הנתונים האישיים של כל תורם ולפי הצורך של המרכז. קיימת גמישות רבה בבחירת הצירוף של מרכיבי הדם – ניתן להגדיר עד 15 צירופים שונים.

כל מוצרי הדם שנאספים באמצעות הטרימה הם דלי לויקוציטים וללא צורך בסינון נוסף.

למכשיר הטרימה מסך מגע עם ממשק גרפי המאפשר הפעלה קלה ונוחה.

המכשיר מנתח את נתוניו הפיזיולוגים של התורם אשר הוזנו למכשיר על מנת לקבוע אילו מרכיבי דם ומה הכמות אשר ניתן לאסוף מאותו תורם, תוך התייחסות למגבלות אותן הגדיר בנק הדם: איסוף מקסימאלי, ספירת הטסיות של התורם לאחר התרומה, ההמטוקריט של התורם לאחר התרומה וזמן תרומה מקסימאלי.

המכשיר מחשב באופן אוטומטי מהו צרוף מרכיבי הדם אותם ניתן לאסוף באופן בטוח מתורם מסוים.

התרומה מתבצעת באמצעות מחט בודדת, והמכשיר בעל נפח חוץ גופי נמוך במיוחד – פחות מ-200 מ"ל. מהירות השאיבה וההחזרה מואצות באופן הדרגתי.