turquoise

פוטופרזיס

פוטופרזיס

 

מחלת השתל נגד המאחסן (graft versus host disease – GVHD) מתפתחת עקב פעילות יתר של מערכת החיסון החדשה (מהתורם) נגד איברים בגופו של המטופל (נתרם). בין היתר מערבת המחלה את העור, כבד, מערכת העיכול, ריריות ולחמיות, ויכולה לפגוע באיברים נוספים.

מטרת הטיפול בפוטופרזיס חוץ גופי (Extra Corporal Photopheresis- ECP) הוא להחליש את מערכת החיסון החדשה (מהתורם) ובכך לנסות ולגרום לדיכוי מספק בכדי לעצור את המחלה.